My Company

Thông tin về My Company ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Học trực tuyến
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Việc cần làm
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ và danh sách việc cần làm
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam